NLP


Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een krachtige effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. NLP richt zich op de verbanden tussen neurologische processen, taal en gedrag.

NLP gaat ervan uit dat onze ervaringen en gedachten beïnvloed worden door de manier waarop we informatie verwerken via onze zintuigen, en hoe we deze informatie vervolgens vertalen naar taal en gedrag. Het richt zich op het verbeteren van communicatievaardigheden en het oplossen van problemen door bewustzijn te creëren en veranderingen aan te brengen in deze processen.

Uitgangspunt van NLP is dat de mens in staat moet zijn om het leven prettig te vinden en ervan te genieten. Het biedt een set technieken en benaderingen voor het verbeteren van communicatie en het bereiken van persoonlijke en zakelijke doelen.