Gene Keys


Omarm je hogere levensdoel

De Gene Keys zou je kunnen vertalen als de sleutels tot het decoderen of ontsluiten van de informatie in je genen ofwel de sleutels tot je 64 codons in je DNA. Het is een levende wijsheid die verre van theoretisch is. Het is geen kennis die je leert, het is een uitnodiging om zelfonderzoek te doen. Zelfonderzoek dat precies is afgestemd op jouw body/mind/soul systeem

De Gene Keys zijn voor een belangrijk deel geworteld in het Human Design systeem, de I Tjing en deels heeft het een link met astrologie, wat de ingang is geworden voor het creëren van een persoonlijk Gene Keys profiel. De Gene Keys in jouw profiel worden dan ook gegenereerd op basis van jouw geboortegegevens en gaan dus specifiek over jou.

Richard Rudd (leraar, mysticus en bekroond dichter) is de grondlegger van de Gene Keys, een integrale matrix van alle menselijke evolutionaire mogelijkheden. Richard's leringen vertegenwoordigen een convergentie van vele geslachten en dimensies en overspannen de kloof tussen de mystieke hoogten en het praktische dagelijkse leven.